Image not found

白岳凝烟:清代墨范典型作品

《白岳凝烟》(又称:白岳全图墨谱)由清代汪漋编,吴镕绘。全书共绘白岳山(今齐云山)四十幅景(前图后赞),包含:百泉书院、石桥岩、仙人挂画、棋盘石、万年青翠、万寿山、岩阁、狮子山、白云岩、五老峰、西天门、文昌阁、三姑峰等。此为清康熙时期海阳刘功臣刻本,是书镌刻精雅,为清代墨范之典型作品。

此《白岳凝烟》(又称:白岳全图墨谱)由清代汪漋编,吴镕绘。全书共绘白岳山(今齐云山)四十幅景(前图后赞),包含:百泉书院、石桥岩、仙人挂画、棋盘石、万年青翠、万寿山、岩阁、狮子山、白云岩、五老峰、西天门、文昌阁、三姑峰等。此为清康熙时期海阳刘功臣刻本,是书镌刻精雅,为清代墨范之典型作品。

此书每景后辑录前人白岳相应景物之作, 并钤印,如湛若水、詹景凤、金声、朱熹、李维桢等。各景题跋、题诗字体各异,行、隶、草、楷、篆皆有。

白岳山于安徽休宁县齐云山以东二十里,断崖绝壁,奇峰四起,以幽、丽、奇、险著称,与黄山、九华山并称为皖南三大名山。其地生产松烟,民多以制墨为业,“凝烟” 之名由此而来。故作者在书前序中言 “吾邑交万山之中,山如清丽,白岳为最。然物产独寡,惟制墨擅名,由来旧矣。……吾家次侯,世传钞秘,而性复好山水,动静食息,咸与白岳相晤对,因绘其全图,选择上烟,汇为一函,展之而白岳面目毕具,可以当卧游。”

白岳山在今安徽休宁,风景秀美。吴熔绘制了40余幅白岳山的山水画,并由当时著名刻工刘功臣镌版刷印,即为本书。书中图案严峻雅洁,堪称清初“徽派”版画的上乘之作。今据 中国国家图书馆 所藏清康熙刻本影印,收入中华再造善本丛书清代编子部。

汪漋(1669-1742),字岵怀,号荇洲,安徽休宁人,生于康熙八年(1669),居湖北江夏。康熙三十二年(1693)癸酉科举人,康熙三十三年甲戌科进士,选庶吉士。康熙三十九年(1700)充庚辰科会试同考官。康熙四十七年(1708)充任《广群芳谱》之编校官,康熙四十九年《渊鉴类函》之校录官。康熙五十二年(1713)充浙江乡试正考官。康熙五十三年以翰林侍读学士提督浙江学政,期间建锡山书院。雍正二年(1724),升詹事府少詹事。官至大理卿。乾隆初办理江南水利。在官以老成谨饬著称。撰序文、题咏。卒于乾隆七年(1742)八月。自称墨史,世业制墨于休宁文昌阁前。

每景后辑录前人白岳相应景物之作, 并钤印,如湛若水、詹景凤、金声、朱熹、李维桢等。各景题跋、题诗字体各异,行、隶、草、楷、篆皆有。

白岳山于安徽休宁县齐云山以东二十里,断崖绝壁,奇峰四起,以幽、丽、奇、险著称,与黄山、九华山并称为皖南三大名山。其地生产松烟,民多以制墨为业,“凝烟” 之名由此而来。故作者在书前序中言 “吾邑交万山之中,山如清丽,白岳为最。然物产独寡,惟制墨擅名,由来旧矣。……吾家次侯,世传钞秘,而性复好山水,动静食息,咸与白岳相晤对,因绘其全图,选择上烟,汇为一函,展之而白岳面目毕具,可以当卧游。”

了解更多海外所藏中文古籍善本,定制古籍善本、中国古画高仿复制品,可关注、收藏孔夫子旧书网上的店铺 原典纪书局,欢迎评论、留言,私信。

标签:


Join the conversation.

发表回复

您的电子邮箱地址不会被公开。